Geschillencommissie

Klachtenprocedure

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of één van haar medewerkers tegenover een gebruiker.

Interne Klachtenprocedure

Bij een klacht kunnen ouders contact opnemen met degene in de organisatie die met de klacht te maken heeft. Ouders kunnen openhartig zijn over hun ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Ouders kunnen hun klacht bij de groepsleidsters kwijt als het gaat om ongenoegen omtrent de behandeling van hun kind of een bepaalde situatie met hun kind door deze groepsleidster. Bij ongenoegen omtrent organisatorische onderwerpen, of wanneer het gesprek met een groepsleidster niet tot een bevredigende oplossing heeft geleidt, kunnen ouders bij het management terecht.

Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier.

Externe klachtenprocedure

Wanneer ouders, na contact met het management, niet tevreden zijn met de beslissing die de organisatie heeft genomen of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling kan de externe klachtencommissie worden ingeschakeld. Dit kan middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht.

U kunt hiervoor terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen via de Gechillencommissie.

Privacyrichtlijnen

De Voetbal BSO werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.