Onze visie

Bso Jungkidz is een kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ons motto is: ‘Een bso, maar dan met net iets meer!’.

Net iets meer kan op verschillende manieren tot uiting worden gebracht. Dat kan zijn in de wijze van benaderen van ouders of de individuele aandacht voor de kinderen. In feite gaat het er bij ons om dat de BSO iets meer is dan enkel na schooltijd spelen. De buitenschoolse opvang moet een plek zijn waar kinderen graag naar toe gaan. Dit betekent dat we ons verplaatsen in de wensen, behoeften en uitdagingen waar de kinderen meeleven en hier een leeftijdsgericht programma bij ontwikkelen en uitvoeren. Het geheel wordt geplaatst in structuur en ritme met momenten van inspanning en rust.

Het accent ligt bij de voetbal BSO op het aanbieden van sportieve, voetbal activiteiten in combinatie met de opvang van kinderen na schooltijd. Hieruit volgen de volgende subdoelstellingen:

  1. Aansluiting vinden in de interesses van het kind na schooltijd.
  2. Zorgdragen voor een mindere belasting van de ouders op vrije dagen, door voetbal training/activiteiten aan te bieden in de naschoolse opvang.
  3. Het combineren van opvang en voetbal.
  4. Tijdens de activiteiten een optimaal samenspel tussen de pedagogisch medewerker/ trainer en de kinderen bij de (talent)ontwikkeling van het kind.
  5. Tijdens de activiteiten ook aandacht voor het groepsproces, de talenten, competenties en gedragingen van het kind in de groep en het sociale samenspel.
  6. Aansluiten op de meerdere intelligentie niveaus van de kinderen, zodat elk kind de uitdaging krijgt die ze vragen.