Tarieven

Bij BSO Jungkidz bieden wij een aantal pakketten aan:

A             All-in pakket (€ 7,39 per uur)

Het all-in pakket is ideaal voor ouders die altijd zeker willen zijn van een plekje bij de BSO, zowel tijdens vakanties als op bijzondere dagen. Met dit pakket rekenen we altijd op uw kind op de vast afgenomen dagen.

Let op: tijdens de vakanties is de Voetbal BSO gesloten. Uw kind wordt dan opgevangen op onze activiteiten BSO, op onze hoofdlocatie aan de Panoven 60.

B             Scholenpakket (€ 8,50 per uur)

Het scholenpakket is met name geschikt voor ouders die geen opvang nodig hebben in de schoolvakanties en of de studiedagen. Ook als u echt alleen maar Voetbal BSO nodig heeft is dit de pakket voor u.

Indien u twijfelt, raden we aan om ook een kijkje te nemen op onze hoofdlocatie! Ik weet zeker dat dit u zal aanspreken!

C            Incidentele opvang (€ 8,79 per uur)

Incidentele opvang is niet als pakket af te nemen. Deze vorm van opvang kan als aanvulling op het scholenpakket afgenomen worden bijvoorbeeld in de vakanties of op studiedagen. Ook voor extra dagen naast het all in pakket wordt gerekend met incidenteel tarief.

Let op: incidentele opvang is op aanvraag en is mede afhankelijk van hoeveel beschikbaar personeel in verhouding tot de hoeveelheid aanwezige kinderen.

D            Vervoerspakket (€5,00 per maand, per afgenomen BSO dag)

Naast het uurtarief zal BSO Jungkidz het vervoerspakket in rekening brengen, tenzij toestemming is verleend door ouders dat een kind structureel op eigen gelegenheid naar de BSO zal gaan. Daarvoor dient dan wel een Zelfstandigheidsformulier ondertekend te worden op de groep.

Het totaal bedrag wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven.

Teruggave kosten

Hoogst waarschijnlijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag, en komt u dus in aanmerking in een teruggave in de kosten.