Teruggave kosten

Kostenbijdrage

Op de site van de Belastingdienst vindt u alle belangrijke informatie over kinderopvang. Klik hier voor de rekentool.

Veelal krijgt u een deel via de belastingdienst vergoed. Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner;
  • uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
  • het aantal kinderen in de opvang;
  • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar www.toeslagen.nl

images-1

 Landelijk register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor teruggave, dient u per locatie door te geven hoeveel uren uw kind daar opgevangen wordt en dient u bovendien de locatie specifieke nummer door te geven (registratie nummer Landelijk Register Kinderopvang). Zo weet de Belastingdienst welk organisatie en meer specifiek, welk locatie betrokken is.

LRK nummer:

De Voetbal BSO: 440764245

Indien u op andere dagen ook gebruik maakt van onze andere vormen van kinderopvang:

Activiteiten BSO, BSO Jungkidz (Panoven 60):

Culture Kidz (locatie Agnesschool):

Kinderopvang Purkie: