Sportvisie

Immanuel Kant uit 1787

“Er kan geen twijfel over bestaan dat al onze kennis begint met ervaring. Want hoe zou het kenvermogen tot activiteit kunnen worden gewekt, als dat niet gebeurde doordat objecten onze zintuigen beroeren en zo voor een deel vanzelf voorstellingen teweeg brengen, voor een deel de werkzaamheden van ons verstand aanzetten die voorstellingen te vergelijken, te verbinden of te scheiden, om zo het ruwe materiaal van zintuiglijke indrukken te verwerken tot de kennis van objecten die ervaring heet?”Kant

Immanuel Kant is een van de filosofen die tijdens de studie voor lichamelijke opvoeding naar voren komen. Het mooie van de filosofie is dat de filosofen een gedachte hadden over mens, lichaam, geest of alle drie en deze ook nog op een juiste manier op papier wisten te zetten. In het citaat komt naar voren dat objecten onze zintuigen beroeren. Bij de Voetbal BSO willen wij ook graag kinderen prikkelen om aan te zetten tot activiteit. Het is juist die prikkel die ze aanzet tot denken en bewegen. Leren en leren leren zijn twee verschillende dingen, wanneer het tweede hapert zal het eerst ook niet soepel verlopen.

Onze visie op bewegen is geen les in de filosofie van Kant. Wij willen slechts aangeven dat we de kinderen bij de Voetbal BSO prikkels willen aanreiken die ze zelf aan kunnen grijpen en dus kunnen ontwikkelen zowel op motorisch als fysiek vlak en daarbij ook zeker het sociale vlak.
Met de sociale aspecten is verantwoord bewegen in onze huidige maatschappij een belangrijk item. We merken dat veel kinderen in hun vrije tijd graag bewegen. Dit is een mooie ontwikkeling waar we dan ook graag op inhaken.

Bewegen is de juiste benaming voor alle sporten en activiteiten samen. Bewegen doe je in een ruimte, met of zonder teamgenoten, met of zonder hulpmiddel en met of zonder bepaald doel. Bij ‘bewegen in de vrije ruimte’ komt al gauw de gedachte ‘dansen’ naar voren. Echter geeft ‘bewegen in de vrije ruimte’ ook de mogelijkheden met een bal, een lintje en een paar pionnen mooi balspel neer te zetten.

Bij de Voetbal BSO willen we graag al deze mogelijkheden van bewegen bij elkaar pakken en op verschillende leerlijnen aan de slag gaan. Een deel van onze basis is het Basisdocument Bewegingsonderwijs. Dit boek heeft een aantal leerlijnen waarbinnen de bewegingsproblemen worden voorgesteld.Onze activiteiten staan op een spelende wijze in het teken van motorische en fysieke ontwikkelingen van uw kind. De activiteiten/lessen worden gegeven door gekwalificeerde sportdocenten in de kinderopvang. Wetende dat de minimale norm voor bewegen voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar ongeveer een uur per dag is blijkt de Voetbal BSO een uitkomst. Sport /spel is een unieke kinderopvang formule om zowel fysiek als mentaal te ontdekken wie je bent.