Omgang met de kinderen

Voetbal omvat meer dan alleen deelnemen; verzorgen, coachen, leiden en natuurlijk enthousiasmeren.

Wij zien sporten als een samenkomst van tal van eigenschappen.
We streven ernaar als kinderopvangorganisatie kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief, sociaal en motorisch opzicht. Presteren mag, maar het kennismaken met sporten en bewegen, het plezier hierin krijgen en het kunnen groeien in je sociale omgang horen daar ook bij.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen individuele aandacht krijgen en zich bij de BSO veilig en vertrouwd voelen.